PREDAVANJA

Kao i svake put, očekujte razna predavanja o fotografiji i video snimanju, ali i njihovoj obradi.

Moramo se pohvaliti da je održano do sada preko 50 predavanja o raznim tehnikama fotografiranja, videosnimanja, prezentacijama.

11:00 – 11:45
Vladimir Šimunić – Tonalitet slike
12:00 – 12:50
Foto klub Sveta Nedjelja –
Dron u fotografiji + Hrvoje Sremić – Osiguranje drona
13:00 – 14:00
Igor Dugandžić Cigo – Q&A s fotografom
14:00 – 15:00
Photosession – Studio Železna & Solus